About us


ประวัติความเป็นมา

บริษัท กษิรา เฮาส์ จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลในปี 2562 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ดิจิทัล โซลูชั่น ให้บริการ ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ พัฒนาแอพพลิเคชั่น ทำการตลาดออนไลน์ ออกแบบและจัดทำสื่อการสอนและสื่อโฆษณา

เราได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ต้องการให้ดูแล ออกแบบ พัฒนา และผลิตสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรนั้นๆ สู่การเป็นดิจิทัลทรานฟอร์ม

เรายังพยายามรักษามาตรฐานการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อประโยชน์สูงสุดและตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้าให้มากที่สุด

ขอบคุณที่ไว้วางใจ “กษิรา เฮาส์”

เป้าหมายและวิสัยทัศน์

ความตั้งใจของพวกเรา คือ การพัฒนาดิจิทัล โซลูชั่น ทั้งซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล มีความปลอดภัย ธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างมหาศาล ในหลากหลายรูปแบบการประยุกต์ใช้ และเรามีวิสัยทัศน์ที่ว่า

“Living With Intelligence”เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น เราทุกคนต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างชาญฉลาด และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มันได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมด้านใดด้านหนึ่ง

“Collaboration is better than competition” และเรายังเชื่อมั่นว่า การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทุกฝ่ายร่วมมือ ใส่ใจ หาทางแก้ปัญหาหรือพัฒนาเสมือนเป็นเรื่องของตนเองจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเสมอ

สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ
โทร. (+66)044-011-566, (+66)064-096-0256
email: info@kasira.biz

บริษัท กษิรา เฮาส์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0305562006976

ที่อยู่: เลขที่ 7 หมู่ 2 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่: เลขที่ 292/3 ซอย 2 (สุขใจ) ถนน 30 กันยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (นำทาง)