ออกแบบและสร้างสื่อการสอน (Media Instruction)

รับทำสื่อการสอนเริ่มต้นที่ 1,000 บาท

สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนคุณภาพในแบบที่คุณต้องการด้วยบริการรับทำ CAI และรับทำสื่อการสอนของเรา ที่พร้อมไปด้วยทีมงานมืออาชีพที่จบด้านเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะและสร้างความมั่นใจได้ว่าบริการรับทำ CAI และรับทำสื่อการสอนของเรา สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ด้วยบริการรับทำ CAI รับทำสื่อการสอนจากเรา Kasira Team

หลักการประเมินค่าบริการรับทำสื่อการสอน

สำหรับการประเมินราคาบริการรับทำ CAI รับทำสื่อการสอนของเรานั้นจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลักๆ 3 ข้อด้วยกันคือ
1. ปริมาณเนื้อหาประกอบการผลิตสื่อการสอน เป็นปัจจัยหลักข้อแรกสำหรับการพิจารณา การมีเนื้อหามากหมายถึงการทำงานที่มากขึ้น ค่าบริการจึงจำเป็นต้องเพิ่มมากขึ้นตามค่ะ

2. ความยากง่ายของการรับทำสื่อการสอน เนื่องจากความต้องการของลูกค้าแตกต่างกัน ความยากง่ายจึงทำให้การทำงานหนักแปรผันไป ราคาจึงต้องปรับตามความยากง่ายของการรับทำสื่อการสอนด้วยค่ะ

3. ระยะเวลาในการทำงานครับ ลูกค้าหลายท่านติดต่อใช้บริการด้วยความเร่งด่วนภายในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเวลาน้อยการทำงานจึงจำเป็นต้องใช้คนมากขึ้น นั่นหมายถึงการรับทำสื่อการสอนครั้งนั้นต้องจ่ายค่าแรงทีมงานหลายท่าน ซึ่งเป็นเหตุให้งบของลุกค้าสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ

หวังว่าลูกค้าสามารถนำหลักการนี้ประกอบการพิจารณาเลือกใช้บริการรับทำ CAI ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-011566, 064-096-0256 รีบเลย!